Vad är TPMS/TPWS

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) och TPWS (Tyre Pressure Warning System) är system som blir allt vanligare i nya bilar för att ge föraren information om lufttrycket i däcken under körning.

Det finns två grundtyper av TPMS/TPWS på marknaden

Indirekt TPMS/TPWS som mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen genom ABS-systemet som i stället indikerar med en symbol när lufttrycket sjunkit i något ut av hjulen. Behöver kalibreras exempelvis vid byte av däckdimension eller ändring av lufttryck.

Direkt TPMS/TPWS som mäter lufttrycket i alla däck (ibland även reservhjulet) via sensorer i varje hjul. Indikerar vilket däck som tappat lufttrycket och visar det aktuella lufttrycket i däcken. Ny sensor i ett hjul måste normalt programmeras för bilens TPMS/TPWS system, men det finns även självprogrammerande sensorer. Det direkta systemet blir sannolikt det vanligaste.

Så säger regelverket

För att få ett EU-typgodkännande på en ny personbilsmodell (plattform) måste personbilen från och med den 1 november 2012 vara utrustad med TPMS/TPWS.

Från och med den 1 november 2014 måste TPMS/TPWS finnas i alla nya personbilar som säljs, registreras eller tas i bruk, oavsett produktionsdatum. Reglerna gäller personbilar med en totalvikt av högst 3500 kg avsedda för persontransporter med max nio sittplatser (fordonskategori M1).

Vid byte av hjul på personbil med direkt TPMS/TPWS, till exempel vid byte till vinterhjul, måste de nya hjulen också vara försedda med TPMS/TPWS-sensorer som är avpassade och programmerade för fordonet.