Med Låneskydd från Toyota Financial Services kopplat till ditt billån ger du dig själv och din familj ekonomisk trygghet. Nu ingår Låneskydd kostnadsfritt i tre månader vid tecknande av nytt billån.

Låneskyddet täcker ditt billån upp till 12 månader

Skyddet gäller om du skulle drabbas av:Skyddet gäller om du skulle drabbas av:<ul>  <li>Arbetslöshet</li>  <li>Hel arbetsoförmåga</li>  <li>Dödsfall</li></ul>

Vilka kan omfattas av Låneskyddet?

  • Du som har tecknat ett kreditavtal hos Toyota Financial Services
  • Du är folkbokförd i Sverige
  • Du har fyllt 18 år men inte 63 år
  • Du har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka
  • Du är fullt frisk och fullt arbetsför
  • Du har inte kännedom om sjukdom, skada eller förestående sjukskrivning
  • Du är inte medveten om uppsägning eller arbetslöshet
  • Låneskyddet gäller inte om du är egenföretagare